Avís legal

Titularitat:
www.portdelcomte.net són dominis d'Internet titularitat de GUIMARU SL. Amb domicili fiscal C/ Mallorca, 277 2-2   08037 Barcelona i tel 973-351192.

Copyright i drets de propietat intel·lectual
Tots els continguts, marques de serveis i logotips inclosos en aquesta web són propietat exclusiva de GUIMARU SL. També ho són el disseny, l'organització i la presentació de tots els continguts. En queda prohibida la utilització sense permís previ de GUIMARU SL. També queda prohibida la reproducció, duplicació, còpia, venda, revenda o aprofitament amb finalitat comercial. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que s'escaiguin, d'acord amb les lleis i tractats internacionals en vigor.
La totalitat del contingut d'aquesta web, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips o qualsevol altre element i forma de presentació, així com els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual titularitat de GUIMARU SL. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts sense l'autorització del titular.
L'accés a la web no suposa, en cap cas, l'adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Alguns dels continguts de la web poden ser descarregats per l'usuari sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial.


Confidencialitat:
GUIMARU SL es compromet a mantenir les dades que se'ns facilitin sota la màxima confidencialitat, i a no cedir-les a tercers.
Les dades que se'ns facilitin a través de qualsevol dels formularis de la web o aquelles que són necessàries per poder fer ús de les aplicacions de la web no seran destinades a una altra finalitat ni seran cedides a tercers, d'acord amb els principis de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre).
Els usuaris tenen reconeguts els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, els quals podran exercir mitjançant la tramesa d'una sol·licitud escrita i signada a l'adreça del domicili social especificada anteriorment a l'apartat Titularitat.
L'acceptació d'aquest avís legal suposa l'autorització expressa perquè GUIMARU SL pugui enviar des d'ara, fins i tot una vegada finalitzat / rebut el servei sol·licitat, per qualsevol mitjà, inclòs l'ús del correu electrònic, SMS o mitjà equivalent, informacions i / o publicitat d'aquesta societat sobre productes i serveis propis.


Continguts:
GUIMARU SL vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen en aquesta web i es reserva el dret de modificar els continguts en qualsevol moment. GUIMARU SL no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se de les errades en els continguts que puguin aparèixer en aquesta web proporcionats per tercers.
Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de propietat de tercers i continguts que siguin amenaçadors, obscens, difamatoris, pornogràfics, xenòfobs, atemptatoris contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal.
Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal de GUIMARU SL, en particular als continguts que es trobin protegits per qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial.
GUIMARU SL podrà prohibir l'accés a aquesta web de qualsevol usuari que realitzi qualsevol de les conductes esmentades en paràgrafs anteriors no limitadors.
GUIMARU SL pot oferir enllaços, directa o indirectament, a recursos o llocs d'Internet que es trobin fora d'aquesta web. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix una invitació a la contractació dels productes o serveis que s'ofereixin a la web de destí.
En cas d'existir qualsevol discrepància entre la informació administrativa facilitada a través d'aquesta web i els documents que constitueixen l'origen de la mateixa, prevaldrà allò que s'indica en aquests últims, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
No està permesa la modificació d'aquesta web.


Cookies:
Aquesta web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que permetin identificar a usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació sense que l'usuari en sigui conscient.


Navegació, seguretat i exclusió de responsabilitat:
GUIMARU SL no garanteix l'absència de virus o altres elements que pugin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d'usuaris d'aquesta web o de webs de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. GUIMARU SL no es responsabilitza del mal us que es pugui fer d'aquesta web.
Aquest Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida i als serveis prestats a través de la web de GUIMARU SL.
GUIMARU SL no garanteix ni es responsabilitza que l'accés a la web sigui ininterromput o es trobi lliure d'errors i no es fa responsable dels perjudicis que puguin sorgir per l'accés i l'ús d'aquesta web.


Legislació aplicable i tribunals competents:
Els termes i condicions que regeixen aquesta web, així com les relacions que se'n puguin derivar, estan protegides i es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per les lleis de caràcter autonòmic o estatal que siguin d'aplicació.

INFORMACIÓ ABONAMENTS TEMPORADA

L’abonament de temporada és d’ús personal i no és transferible. S’haurà de portar penjat i visible per el seu control. L’usuari tindrà dret a ús il·limitat de les instal·lacions dels remuntadors en les dates que es trobin obertes al públic (excepte zona tubbys-trineus). El no funcionament de les instal·lacions per raons climatològiques, d’avaria o de qualsevol altre tipus, no donarà lloc a reemborsament ni total, ni parcial del seu import.

L’ús d’aquest abonament està subjecte a les normes aprovades per la direcció general de Transports de la Generalitat de Catalunya. L’estació no es fa responsable de l’ús indegut de les instal·lacions, dels remuntadors ni de la pèrdua o extraviament.

app Port del Comte

Estem en contacte!

Subscriu-te al nostre butlletí de notícies per estar informat de totes les novetats del Port del Comte.

L'estacióUsuaris     Parc AventuraEsquí

 telefono2    

telefono2 973- 492301

 espaiaventura@esportec.net

esqui@portdelcomte.net

    Telèfons escoles esquí